Automatische monsterafname

Voor één van onze opdrachtgevers ontwikkelden we een automatisch monstername apparaat wat op gezette tijden monsters neemt van het product, verpakt in een potje en voorziet van een label met daarop datum, tijd en batchnummer

We bieden oplossingen voor elk vraagstuk.

Geurts Trading Company is gespecialiseerd in de ontwikkeling van productie-installaties.