Persinstallatie voor synthetische korrels

Bouw en levering van een persinstallatie voor de productie van korrels van synthetische methionine en lysine. Een unieke aanpak ten opzichte van standaard veevoeder. Vervolgopdrachten: zeven van het product en gedoseerd vullen van de coaters

We bieden oplossingen voor elk vraagstuk.

Geurts Trading Company is gespecialiseerd in de ontwikkeling van productie-installaties.